<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Cafemøde: At leve med en hjertesygdom – 7.11.18

Skrevet onsdag d. 3. oktober 2018

7.11  kl 19-21 Cafemøde ” At leve med hjertesygdom” med professor, overlæge Ann-Dorthe Zwisler
Osted Kulturhus,Alfarvejen 13, 4320 Osted

Ann-Dorthe Zwisler, professor og hjertelæge vil dele nyeste viden i forhold til livet med hjertesygdom, og hvordan tager vi bedst hensyn til den enkelte patient. Nogle af de spørgsmål der vil blive berørt på mødet er: Hvordan lever hjertepatienten bedst? Hvordan tilrettelægges efterbehandlingen så den imødekommer de behov der er hos patienten og den pårørende? Hvordan sikrer Lejre og omkring liggende kommuner at hjertepatienter tilbydes rehabilitering, som lever op til gældende retningslinjer.

Patienter og pårørende inviteres til at diskutere, hvordan man som patient og pårørende bedst involveres i efterbehandlingen og rehabiliterings-tilbuddene under indlæggelse, på sygehus, hos egen læge og i kommunen.

Ved tilmelding bedes deltagerne angive op til tre spørgsmål som de ønsker belyst under mødet. Spørgsmålene kan handle om selve sygdommen, sygdommens følger eller efterbehandling. Tilmelding skal ske senest søndag den 4. 11.18. Send mail til gretheskafte@mail.dk eller sms til tlf.60 60 57 46 til Grethe Bruun-Møller