<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

At rejse med hjertesygdom – 19. november kl 19-21.

Skrevet onsdag d. 5. september 2018

Ud og se med DSB. Sådan lød det engang. Nu er rejsemål ofte uden for landets grænser, og så skal man nødigt fare vild i forsikringsjunglen !

Under indlægget vil jeg give et overblik over de muligheder der er for forsikringer og sygedækning under rejser. Det Blå Kort – Rejseforsikring. Hvad skal der vælges ved rejser, såvel indenfor som udenfor EU ? Og hvorledes er det med Forhåndstilsagn for dækning under en forsikring ?

At rejse med en kronisk sygdom er ikke som sådan et problem – hvis bare man er godt forberedt. Jeg vil henlede opmærksomheden på de fysiske udfordringer der kan være i lufthavne og på destinationerne – og med fokus på rejsende med kroniske hjertelidelser.

Steffen Ulrik Friis Overlæge, dr.med.